:::

ODF開放文件格式專區

:::

依據

            行政院於104年6月5日以院授發資字第1041500700號函分行「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」,希各界共同推動ODF(Open Document Format)文書格式

             行政院於106年10月31日以院授發資字第1061502828號函分行「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式續階實施計畫」,
自107年1月1日起生效。
 
cron web_use_log